Βραβείο στη Μνήμη του Δημήτρη Καραντώνη (2013)

Βαΐα Καραπάνου

"Χρηματική Ικανοποίηση λόγω Ηθικής Βλάβης: Μια Πρόταση Συστηματικοποίησης για τις Περιπτώσεις Προσβολής της Υγείας και της Σωματικής Ακεραιότητας"

Abstract. Νομική θεωρία και Οικονομική Ανάλυση του Δικαίου συγκλίνουν ως προς την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός ενιαίου πλαισίου αναφοράς με σαφώς προσδιορισμένα αντικειμενικά κριτήρια που θα αποτελεί την αφετηρία για την επιμέτρηση της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης σε περιπτώσεις προσβολής της σωματικής ακεραιότητας και υγείας. Ωστόσο, ένα τέτοιο ενιαίο πλαίσιο αναφοράς που θα μπορούσε να συνεισφέρει στην ομοιομορφία των επιδικαστέων ποσών και να διευκολύνει την επίτευξη των στόχων της προσωπικής ικανοποίησης και της ελαχιστοποίησης του συνολικού κόστους των αδικοπραξιών λείπει από την τρέχουσα δικαστηριακή πρακτική. Η εργασία διερευνά τη δυνατότητα δημιουργίας ενός τέτοιου πλαισίου για την επιμέτρηση της χρηματικής ικανοποίησης σε περιπτώσεις προσβολής της υγείας και της σωματικής ακεραιότητας. Χρησιμοποιώντας τη θεωρία της οικονομικής ανάλυσης του δικαίου και αξιοποιώντας έννοιες από το κλάδο των οικονομικών της υγείας, που εξειδικεύεται στη μελέτη των επιπτώσεων που επιφέρουν οι σωματικές βλάβες στη ζωή των ατόμων, το προτεινόμενο πλαίσιο θέτει ως αφετηρία της επιμέτρησης, συγκεκριμένα αντικειμενικά κριτήρια. Απώτερος στόχος η διευκόλυνση των δικαστηρίων και η βελτιστοποίηση της επιμέτρησης της χρηματικής ικανοποίησης.

Κατεβάστε την εργασία (PDF)

H Βαΐα Καραπάνου είναι ερευνήτρια στην Οικονομική Ανάλυση του Δικαίου και δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (LL.M.) στο Δίκαιο και τα Οικονομικά, από τα πανεπιστήμια του Αμβούργου και του Ρότερνταμ. Εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή με υποτροφία στο Πανεπιστήμιο Εράσμους του Ρότερνταμ στην Ολλανδία. Εξειδικεύεται στην οικονομική ανάλυση του Ενοχικού Δικαίου με έμφαση τις αδικοπραξίες, στην κανονιστική μεταρρύθμιση και αξιολόγηση κανονιστικών επιπτώσεων, στην οικονομική ανάλυση του δικαίου ιδιωτικής ασφάλισης καθώς και στα οικονομικά της υγείας. Έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια σε πλήθος συνεδρίων στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, ενώ άρθρα της έχουν εκδοθεί σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Η διδακτορική της διατριβή με τίτλο Towards a better assessment of pain and suffering damages for personal injuries. A proposal based on Quality Adjusted Life Years, βρίσκεται υπό έκδοση από τον εκδοτικό οίκο Intersentia, Cambridge.


Δείτε επίσης το προφίλ της Βαΐας στοΕπιστημονική Επιτροπή του Βραβείου

Πέτρος Α. Γέμτος, Τέως Πρύτανης, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Ηλίας Καραντώνης, Καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Αριστείδης Ν. Χατζής, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Η επιστημονική επιτροπή απένειμε ομόφωνα το βραβείο, ύστερα από τυφλή αξιολόγηση (blind review) των εργασιών που υποβλήθηκαν, στη Β. Καραπάνου καθώς η εργασία της συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία από τους τέσσερεις κριτές.

ΚΡΙΤΕΣ
Αντώνης Καραμπατζός, Επ. Καθηγητής, Πανεπιστημίου Αθηνών
Χρυσόστομος Μαντζαβίνος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Θοδωρής Πελαγίδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς
Γιώργος Χορταρέας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών