Δημήτρης Καραντώνης

Ο Δημήτριος Καραντώνης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη την 20η Δεκεμβρίου 1977 και απεβίωσε την 26η Φεβρουαρίου 2011. Ήταν υιός του Ηλία Καραντώνη, καθηγητή στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ., και της Κυριακής Καραντώνη, καθηγήτριας στη Μέση Εκπαίδευση.

Μετά την αποφοίτησή του από το 6ο Λύκειο Καλαμαριάς σπούδασε Κοινωνική Οικονομική (Volkswirtschaftslehre) στην Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Έμπερχαρτ-Καρλ του Tübingen Γερμανίας. Του απονεμήθηκε ο τίτλος του πτυχιούχου οικονομολόγου (Diplom Volkswirt) με γενικό βαθμό «Λίαν καλώς» (1,68). Η διπλωματική του εργασία με τίτλο «Η ελληνική πολιτική ανταγωνισμού» αξιολογήθηκε με άριστα (1,3).

Τις στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπλήρωσε στην περίοδο 5/8/2005-5/8/2006.

Το Νοέμβριο του 2006 έγινε δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Έμπερχαρτ-Καρλ του Tübingen Γερμανίας. Παρακολούθησε με ιδιαίτερη επιτυχία τα προαπαιτούμενα νομικά μαθήματα, έγραψε διδακτορική διατριβή με θέμα «Η σημασία των τεκμηρίων στον γερμανικό και ελληνικό έλεγχο των συγχωνεύσεων» και ανακηρύχθηκε την 30η Ιουνίου 2010 σε Διδάκτορα του Δικαίου (Dr. iur.) με γενικό βαθμό άριστα (magna cum laude).

Τον Ιανουάριο του 2011 απέστειλε στο περιοδικό Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου μελέτη με τίτλο «Η οικονομική προσέγγιση (more economic approach) στον ευρωπαϊκό έλεγχο των συγχωνεύσεων». Η εργασία αυτή δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου (τόμος ΞΒ' του 2011). Η επόμενη εργασία του με θέμα τη σύγκριση των θεωρητικών συστημάτων του F.A. von Hayek και του Κ. Καστοριάδη αναφορικά με τον τρόπο γένεσης των θεσμών παρέμεινε, λόγω του πρόωρου θανάτου του, ημιτελής.