Βραβείο στη Μνήμη του Dr. iur. Δημήτρη Καραντώνη

Το ετήσιο εργαστήριο οικονομικής ανάλυσης του δικαίου για νέες και νέους ερευνητές είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Dr. iur. Δημητρίου Καραντώνη που χάθηκε αναπάντεχα στις 28 Φεβρουαρίου του 2011, την ημέρα διεξαγωγής του 2ου Εργαστηρίου Οικονομικής Ανάλυσης του Δικαίου.

Ο Δημήτρης επιστρέφοντας από την Γερμανία, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία τις σπουδές του σε διδακτορικό επίπεδο στα οικονομικά του δικαίου του ανταγωνισμού, προετοίμαζε λίγες ημέρες πριν το μοιραίο γεγονός την παρουσίαση εργασίας του που είχε γίνει δεκτή στο 2ο Εργαστήριο.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τον Δημήτρη Καραντώνη.

Στη μνήμη του Δημήτρη, οι γονείς του (ο Καθηγητής Ηλίας Καραντώνης και η κα Κυριακή Καραντώνη) αποφάσισαν να χορηγούν κάθε έτος ένα χρηματικό βραβείο ύψους €1.000 στη νέα ερευνήτρια ή το νέο ερευνητή που παρουσιάζει στο ετήσιο εργαστήριο την επιστημονικά αρτιότερη εργασία.

Για την απονομή του χρηματικού βραβείου απαιτούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Η ερευνήτρια ή ο ερευνητής θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει η πρόσκληση για υποβολή εργασιών (call for papers). Θα πρέπει κατά την ημέρα της διεξαγωγής της ημερίδας να μην έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος. Θα πρέπει επιπλέον να παρουσιάσουν προφορικά την εργασία στα πλαίσια του ετήσιου εργαστηρίου (workshop).

(β) Η εργασία θα πρέπει να έχει συγγραφεί αποκλειστικά από τη νέα ερευνήτρια ή το νέο ερευνητή. Εργασία που έχει γραφεί σε συνεργασία με ώριμο ερευνητή, μέλος ΔΕΠ κλπ. δεν μπορεί να βραβευθεί. Δεν έχουν επίσης δικαίωμα υποψηφιότητας οι ήδη βραβευθείσες/έντες.

(γ) Η εργασία μπορεί να υποβληθεί στα ελληνικά ή τα αγγλικά.

(δ) Σε περίπτωση δημοσίευσης της εργασίας γίνεται μνεία της βράβευσής της.

(ε) Η επιλογή της εργασίας προς βράβευση γίνεται από τουλάχιστον τρεις ανώνυμους κριτές που εξετάζουν τις εργασίες χωρίς να γνωρίζουν την ταυτότητα της/του ερευνήτριας/τή.

(στ) Οι κριτές επιλέγονται από την επιστημονική επιτροπή του βραβείου (Καθ. Πέτρος Α. Γέμτος, Καθ. Ηλίας Καραντώνης, Αν. Καθ. Αριστείδης Χατζής) ανάμεσα από μέλη ΔΕΠ ελληνικών και αλλοδαπών πανεπιστημίων που δεν έχουν συνεργαστεί με τους υποψήφιους για το βραβείο και έχουν σχετικά ερευνητικά ενδιαφέροντα.

(ζ) Το βραβείο απονέμεται επίσημα στην έναρξη του επόμενου ετήσιου εργαστηρίου.

(η) Η βραβευθείσα εργασία (στο σύνολό της) θα πρέπει να αναρτηθεί στην παρούσα ιστοσελίδα αλλά η/ο συγγραφέας διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα.

Το βραβείο στη Μνήμη του Δημήτρη Καραντώνη για το έτος 2015 απονεμήθηκε στην κα Θεοδοσία Σταυρουλάκη για την εργασία "The Element of Healthcare Quality Under an Article 101 TFEU Analysis: How Do European Courts Take It Into Account" που παρουσιάστηκε στο 5ο Εργαστήριο Οικονομικής Ανάλυσης του Δικαίου για Νέες και Νέους Ερευνητές.

Εδώ θα βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες για τη Θ. Σταυρουλάκη, τη βραβευθείσα εργασία και άλλες πληροφορίες.

Το βραβείο στη Μνήμη του Δημήτρη Καραντώνη για το έτος 2013 απονεμήθηκε στην κα Βαΐα Καραπάνου για την εργασία "Χρηματική Ικανοποίηση λόγω Ηθικής Βλάβης: Μια Πρόταση Συστηματικοποίησης για τις Περιπτώσεις Προσβολής της Υγείας και της Σωματικής Ακεραιότητας" που παρουσιάστηκε στο 4ο Εργαστήριο Οικονομικής Ανάλυσης του Δικαίου για Νέες και Νέους Ερευνητές.

Εδώ θα βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες για τη Β. Καραπάνου, τη βραβευθείσα εργασία και άλλες πληροφορίες.

Το βραβείο στη Μνήμη του Δημήτρη Καραντώνη για το έτος 2012 απονεμήθηκε στον κ. Ιωάννη Παπαναστασόπουλο για την εργασία "Effectiveness and Efficiency of the Electricity Consumer Contracts’ Regulation in a European Context" που παρουσιάστηκε στο 3ο Εργαστήριο Οικονομικής Ανάλυσης του Δικαίου για Νέες και Νέους Ερευνητές.

Εδώ θα βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες για τον Γ. Παπαναστασόπουλο, τη βραβευθείσα εργασία και άλλες πληροφορίες.