Βραβείο στη Μνήμη του Δημήτρη Καραντώνη (2015)

Το βραβείο στη Μνήμη του Δημήτρη Καραντώνη για το έτος 2015 απονέμεται στη Θεοδοσία Σταυρουλάκη για την εργασία “The Element of Healthcare Quality Under an Article 101 TFEU Analysis: How Do European Courts Take It Into Account?” που παρουσιάστηκε στο 5ο Εργαστήριο Οικονομικής Ανάλυσης του Δικαίου για Νέες και Νέους Ερευνητές.

Εδώ θα βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες για τη Θεοδοσία Σταυρουλάκη, τη βραβευθείσα εργασία και άλλες πληροφορίες.