(Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2004)

(Athens, September 19-21, 2002)

Για περισσότερες πληροφορίες για την ιστορία της οικονομικής ανάλυσης του δικαίου στην Ελλάδα, μπορείτε να διαβάσετε: Aristides N. Hatzis, “Law and Economics in Greece” (from the Encyclopedia of Law & Economics. Vol. I. The History and Methodology of Law and Economics, Boudewijn Bouckaert and Gerrit De Geest, eds. (Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2000).