6ο Εργαστήριο Οικονομικής Ανάλυσης του Δικαίου για Νέες και Νέους Ερευνητές (Call for Papers)

Η Ελληνική Ένωση Οικονομικής Ανάλυσης του Δικαίου διοργανώνει το Έκτο Ετήσιο Εργαστήριο (workshop) για Νέες και Νέους Ερευνητές στις 10 Μαρτίου 2016.

Η ημερίδα θα είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Δρ. Δημήτρη Καραντώνη, ενός νέου και πολλά υποσχόμενου επιστήμονα στο χώρο των οικονομικών των θεσμών που χάθηκε αναπάντεχα πριν μερικά χρόνια.

Στη συνάντηση αυτή νέες και νέοι ερευνητές μπορούν να παρουσιάσουν εργασίες με θέμα:

(α) την οικονομική ανάλυση του δικαίου (law and economics)

(β) την οικονομική ανάλυση των θεσμών (economics of institutions) και τα νεοθεσμικά οικονομικά (institutional economics)

(γ) τη θεωρία ορθολογικής επιλογής (rational choice theory), τα συμπεριφορικά οικονομικά (behavioral economics), τις οικονομικές προσεγγίσεις στην ανθρώπινη συμπεριφορά εκτός οικονομικής αγοράς (economic approach to human behavior) αλλά και παρεμφερή ζητήματα φιλοσοφικά, μεθοδολογικά και επιστημολογικά πάνω στη σχέση των οικονομικών με τους θεσμούς.

Ποιές/οί μπορούν να υποβάλλουν εργασίες:

(α) Μεταπτυχιακές/οί φοιτήτριες/τές και υποψήφιες/οι διδάκτορες που εργάζονται στα παραπάνω αντικείμενα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

(β) Απόφοιτοι μεταπτυχιακών προγραμμάτων στα παραπάνω αντικείμενα και διδάκτορες (μέχρι πέντε χρόνια μετά την απόκτηση του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τους τίτλου).

Ο σκοπός του εργαστηρίου είναι να δώσει την ευκαιρία στις νέες και στους νέους επιστήμονες που εργάζονται στο χώρο να παρουσιάσουν τη δουλειά τους (το διδακτορικό που γράφουν ή πρόσφατα ολοκλήρωσαν, τη μεταπτυχιακή διπλωματική τους εργασία, ένα επιστημονικό άρθρο που έχουν ολοκληρώσει) σε νέους και μεγαλύτερους συναδέλφους τους. Καθώς σύντομα το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Οικονομικής Ανάλυσης του Δικαίου πρόκειται να ξεκινήσει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, η παρούσα ημερίδα θα αποτελέσει ευκαιρία για χαρτογράφηση του χώρου αλλά και για δημιουργία των απαραίτητων επαφών, δικτύωσης, δημιουργίας ερευνητικών ομάδων στο χώρο κλπ.

Η παρουσίαση μπορεί να γίνει στα ελληνικά ή στα αγγλικά.

Στην καλύτερη εργασία από αυτές που θα παρουσιασθούν στο συνέδριο θα απονεμηθεί το βραβείο στη Μνήμη του Δημήτρη Καραντώνη, ύψους €1.000. 

Όποιος/α ενδιαφέρεται να παρουσιάσει εργασία θα πρέπει να αποστείλει το αργότερο μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου 2016:

(α) Στοιχεία επικοινωνίας και βασικές πληροφορίες:

· ονοματεπώνυμο
· ιδιότητα
· σύντομο βιογραφικό (με ειδική αναφορά στις σπουδές που έχουν σχέση με το αντικείμενο της ημερίδας)
· ηλεκτρονική διεύθυνση / ιστοσελίδα
· τηλέφωνο

(β) Τίτλο και περίληψη της προτεινόμενης εισήγησης (μέχρι 500 λέξεις)

στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ημερίδας. Στην διεύθυνση αυτή μπορείτε να απευθύνεστε και για περισσότερες πληροφορίες.

Σημαντικές ημερομηνίες:

7 Φεβρουαρίου 2016 (λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων)
10 Φεβρουαρίου 2016 (ανακοίνωση αποδοχής ή απόρριψης προτάσεων)
10 Μαρτίου 2016 (workshop)
31 Αυγούστου 2016 (λήξη προθεσμίας υποβολής τελικού κειμένου για υποψηφιότητα βραβείου στη Μνήμη του Δημήτρη Καραντώνη)
30 Σεπτεμβρίου 2016 (ανακοίνωση απονομής βραβείου στη Μνήμη του Δημήτρη Καραντώνη)

Από σήμερα όμως μπορείτε να στείλετε μια αρχική εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο συνέδριο (μόνο το όνομά σας και το θέμα που θα θέλατε να παρουσιάσετε).

Βραβείο στη Μνήμη του Δημήτρη Καραντώνη (2015)

Το βραβείο στη Μνήμη του Δημήτρη Καραντώνη για το έτος 2015 απονέμεται στη Θεοδοσία Σταυρουλάκη για την εργασία “The Element of Healthcare Quality Under an Article 101 TFEU Analysis: How Do European Courts Take It Into Account?” που παρουσιάστηκε στο 5ο Εργαστήριο Οικονομικής Ανάλυσης του Δικαίου για Νέες και Νέους Ερευνητές.

Εδώ θα βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες για τη Θεοδοσία Σταυρουλάκη, τη βραβευθείσα εργασία και άλλες πληροφορίες.

Law & Economics (Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το ΕΚΠΑ)

Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προσφέρει (από το 2004) τη δυνατότητα παρακολούθησης προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) με αντικείμενο Law & Economics (Δίκαιο & Οικονομικά / Οικονομική Ανάλυση του Δικαίου)με Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Αριστείδη Χατζή.

Περισσότερες πληροφορίες


Law & Economics Group στο LinkedIn

Αν έχετε λογαριασμό στο δίκτυο LinkedIn μπορείτε πλέον να γίνετε μέλος της ομάδας Law & Economics που ίδρυσε ο Καθ. Αριστείδης Χατζής τον Δεκέμβριο του 2011 και έχει πλέον πάνω από 2.900 μέλη απ' όλο τον κόσμο.

Η περιγραφή του group:

The Law & Economics Group serves as a forum to connect people from all over the world with an interest in economic analysis of law (Law & Economics), institutional economics, property rights theory, transaction cost economics and institutional analysis with the tools of economics and game theory.


(Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2004)

(Athens, September 19-21, 2002)

Για περισσότερες πληροφορίες για την ιστορία της οικονομικής ανάλυσης του δικαίου στην Ελλάδα, μπορείτε να διαβάσετε: Aristides N. Hatzis, “Law and Economics in Greece” (from the Encyclopedia of Law & Economics. Vol. I. The History and Methodology of Law and Economics, Boudewijn Bouckaert and Gerrit De Geest, eds. (Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2000).